ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
517
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
36,079
ปีที่แล้ว
21,616
ทั้งหมด
80,979
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน6 ส.ค. 2563
2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา6 ส.ค. 2563
3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา6 ส.ค. 2563
4การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 24996 ส.ค. 2563
5การรับชำระภาษีป้าย6 ส.ค. 2563
6การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 ส.ค. 2563
7การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร6 ส.ค. 2563
8การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร6 ส.ค. 2563
9การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ6 ส.ค. 2563
10การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ6 ส.ค. 2563
11การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด6 ส.ค. 2563
12การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด6 ส.ค. 2563
13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล6 ส.ค. 2563
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล6 ส.ค. 2563
15การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6 ส.ค. 2563
16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6 ส.ค. 2563
17การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ส.ค. 2563
18การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ6 ส.ค. 2563
19การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์6 ส.ค. 2563

1