ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
903
ปีนี้
10,933
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
18,318
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดตำบลนาโสก
27 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
กิจกรรมโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด
16 กรกฎาคม 2564

มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
18 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมประชาคม,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

เทศบาลตำบลนาโสก โดย สำนักปลัด ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหว่าง เทศบาล ร่วมกับ ชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
12 พฤษภาคม 2564

ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
11 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลนาโสกนำทีมออกเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้ผู้ที่กักตัว,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
06 พฤษภาคม 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสกครั้งแรก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
29 เมษายน 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด ถนนเส้นนาโสก ถ้ำผามอง,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
29 ธันวาคม 2563