ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
681
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
681
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
23,965
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

1
โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดตำบลนาโสก
27 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
กิจกรรมโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด
16 กรกฎาคม 2564

มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
18 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมประชาคม,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

เทศบาลตำบลนาโสก โดย สำนักปลัด ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหว่าง เทศบาล ร่วมกับ ชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
12 พฤษภาคม 2564

ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
11 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลนาโสกนำทีมออกเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้ผู้ที่กักตัว,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
06 พฤษภาคม 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสกครั้งแรก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
29 เมษายน 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด ถนนเส้นนาโสก ถ้ำผามอง,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
29 ธันวาคม 2563</