ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
1,359
ปีนี้
12,494
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
19,879
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111
นายคำเกิ่ง นาโสก
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก
โทร ๐๘ – ๓๗๗๕ – ๙๔๓๑

นายบวรวงศ์ นาโสก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก
โทร ๐๖ – ๓๗๑๙ – ๘๕๕๑

นายเอนก สิงห์ศร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโสก
๐๖ - ๑๑๓๔- ๒๖๗๙

นายสลาด สมตน
สมาชิกเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1
โทร ๐๘ - ๗๐๔๙ - ๑๗๕๖


นายคำเกิ่ง บับพาน
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1
โทร ๐๖ – ๕๓๓๘ – ๖๙๘๙


นายบุญล้อม สุวรรณชัยชนะ
สมาชิกเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1
โทร ๐๘ – ๓๓๑๔– ๕๓๖๗


นายโพธิ์ศรี สุวรรณพันธ์
สมาชิกเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1
โทร ๐๘ – ๓๓๔๘– ๓๘๑๗


นายเอนก สิงห์ศร
สมาชิกเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1
โทร ๐๖ - ๑๑๓๔- ๒๖๗๙


นายบวรวงศ์ นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1
โทร ๐๖ – ๓๗๑๙ – ๘๕๕๑


นายคำเกิ่ง นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2


นายแวดล้อม นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2
โทร ๐๙ – ๙๕๔๙ – ๐๙๔๓


นายอุดม นาโสก
สมาชิกสภา เทศบาลนาโสก เขต 2
โทร ๐๘ –๙๕๖๙ – ๒๘๙๖


นายนัทกร นาโสก
สมาชิกสภา เทศบาลนาโสก เขต 2
โทร ๐๘ – ๒๑๒๘ – ๓๐๐๒


นายสมาน อวนตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก เขต ๒
โทร ๐๙ – ๖๓๒๑ – ๓๙๒๐


นายช้อน นารีนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก เขต ๒
โทร ๐๙ – ๖๙๐๕ – ๓๙๙๐