ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
137
เดือนที่แล้ว
104
ปีนี้
241
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
241
ไอพี ของคุณ
18.207.250.80

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

****วิสัยทัศน์****

“นาโสกเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน”

 

****พันธกิจ****

๑. พัฒนาคนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

๒. ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และความเป็นธรรม

๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืน

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

****คำขวัญ*****

แหล่งวัฒนธรรมผู้ไทย                    พระใหญ่ถ้ำผามอง

แซ่ซ้องภูถ้ำช้างเอราวัญ                  สร้างสรรค์ป่าสวนยางพารา

นาข้างทุ่งรวงทอง                         เป็นพี่น้องมีน้ำใจใฝ่ธรรมะ