ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
681
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
681
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
23,965
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

****วิสัยทัศน์****

“นาโสกเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน”

 

****พันธกิจ****

๑. พัฒนาคนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

๒. ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และความเป็นธรรม

๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืน

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

****คำขวัญ*****

แหล่งวัฒนธรรมผู้ไทย                    พระใหญ่ถ้ำผามอง

แซ่ซ้องภูถ้ำช้างเอราวัญ                  สร้างสรรค์ป่าสวนยางพารา

นาข้างทุ่งรวงทอง                         เป็นพี่น้องมีน้ำใจใฝ่ธรรมะ