ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
903
ปีนี้
10,933
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
18,318
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 9 ก.ค. 2563
2คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน9 ก.ค. 2563
3แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity plan)9 ก.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ก.ค. 2563
5ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง25 มิ.ย. 2562
6ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 มิ.ย. 2562
7คู่มือการจัดทำงบประมาณ25 มิ.ย. 2562
8คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.25 มิ.ย. 2562
9คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์25 มิ.ย. 2562
10คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 256025 มิ.ย. 2562
11คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 มิ.ย. 2562

1