ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
681
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
681
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
23,965
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 9 ก.ค. 2563
2คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน9 ก.ค. 2563
3แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity plan)9 ก.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ก.ค. 2563
5ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง25 มิ.ย. 2562
6ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 มิ.ย. 2562
7คู่มือการจัดทำงบประมาณ25 มิ.ย. 2562
8คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.25 มิ.ย. 2562
9คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์25 มิ.ย. 2562
10คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 256025 มิ.ย. 2562
11คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 มิ.ย. 2562

1