ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
2,542
เดือนที่แล้ว
2,172
ปีนี้
13,138
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
36,422
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

ลำดับรายการวันที่
1 คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7 มี.ค. 2565
2คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ7 มี.ค. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 9 ก.ค. 2563
4คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน9 ก.ค. 2563
5แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity plan)9 ก.ค. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ก.ค. 2563
7ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง25 มิ.ย. 2562
8ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 มิ.ย. 2562
9คู่มือการจัดทำงบประมาณ25 มิ.ย. 2562
10คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.25 มิ.ย. 2562
11คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์25 มิ.ย. 2562
12คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 256025 มิ.ย. 2562
13คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 มิ.ย. 2562

1