ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
517
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
36,079
ปีที่แล้ว
21,616
ทั้งหมด
80,979
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1  
-:- ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-:- ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566  
-:- ลงพื้นที่มอบเงินสบทบทุนสร้างห้องน้ำ และมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาส 15 วัน 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาส 15 วัน 


ได้รับการสนัสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายพรชัย พุดซ้อน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบรถเข็นและถุงยังชีพสำหรับคนพิการ ให้กับ นายถนอง บับพาน
มอบเงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์ กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ให้แก่ญาตินายบุญเรือง เสียงหวาน ผู้วายชนม์ หมู่ที่ 15
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2566
มอบเงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์ กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ให้แก่ญาตินายเหนียว นาโสก ผู้วายชนม์ หมู่ที่ 16
มอบเงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์ จากกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลนาโสก ให้แก่ญาตินายประดิษฐ์ สิงห์ศร ผู้วายชนม์ หมู่ที่ 16


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ 4 ลูกสูบ 4 จังหวะ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 สายทางบ้านกลาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 12 บ้านนาโด่ 
-:- ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเวียง หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า 
-:- ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาขี้กวาง หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด 
-:- ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาบ้านฮ้าง หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแก้ง ป่าช้าป่าเปี้ยว หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาปุ่ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภูถ้ำไฮ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กดน้ำร้อน-เย็นแบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต และขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางกลางบ้านนายทรงเดชเสียงหวาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางกลางบ้าน(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางข้างโรงเรียนโคกป่งเปือย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแก้ง ป่าช้าป่าเปี้ยว หมู่ 8 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม ม.6 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.13 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. ม.2 สายบ้านนายย้อม 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล.ม.13 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. ม.14 สายบ้านนายเฉลิมผล 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล.ม.15 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูง ม.11 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  


วัดภูถ้ำช้าง

-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
-:- เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
-:- ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
-:- การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศรับรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดมุกดาหารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ