ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
2,542
เดือนที่แล้ว
2,172
ปีนี้
13,138
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
36,422
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสก สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.256525 ก.ค. 2565
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาโสก เรื่องกำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.25667 มี.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔9 ก.ย. 2564
4กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี 256529 เม.ย. 2564
5เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
6เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 27 ก.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25631 ก.ค. 2563
8เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 27 เม.ย. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 1 ก.พ. 2563
10เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256327 ม.ค. 2563
11เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2562 25 ต.ค. 2562
12รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256216 ต.ค. 2562
14รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25629 ก.ย. 2562
15เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี 2562 24 ก.ค. 2562
16รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256210 มิ.ย. 2562
17เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 256224 เม.ย. 2562
18รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256212 มี.ค. 2562
19เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256224 ม.ค. 2562
20การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.25623 ม.ค. 2562

1