ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
903
ปีนี้
10,933
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
18,318
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี 256529 เม.ย. 2564
2เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
3เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 27 ก.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25631 ก.ค. 2563
5เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 27 เม.ย. 2563
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโสก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 1 ก.พ. 2563
7เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256327 ม.ค. 2563
8เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2562 25 ต.ค. 2562
9รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256216 ต.ค. 2562
11รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25629 ก.ย. 2562
12เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี 2562 24 ก.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256210 มิ.ย. 2562
14เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 256224 เม.ย. 2562
15รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256212 มี.ค. 2562
16เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256224 ม.ค. 2562
17การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.25623 ม.ค. 2562

1