ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
41
เดือนที่แล้ว
1,052
ปีนี้
6,265
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
29,549
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

นางสาวปุณณิศา ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเพ็ชรไพรินทร์ ระดาชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอัญชนา รูปสวย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายเชิดศักดิ์ ไชยโคตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


จ่าเอกรัชพล ถาวรชวลิตกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาว เกษร ศิริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายจีรพันธุ์ เกี้ยงเก่า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวกนิษฐา ขันทะสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตรนายภีรรัศมิ์ เจริญวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาววัขนิกร ศรีกำพล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน-ว่าง-
นิติกร-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพาดี สุวรรณพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายนารี เสียงหวาน
ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายชวลิต จำปา
ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายวัชระ โพนทัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปิยนุช นาโสก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศิริกาญจน์ นาโสก
ปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานพัฒนาชุมชน


นางสาวอัจฉรี สุวรรณพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข


นายเฉลิมชัย นาโสก
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมินันท์ นาโสก
พนักงานขับรถยนต์


นายหิรันดร์ นาโสก
ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง


นางดารัก ไชยสีดา
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน


นายอาร์ชาวิน นาโสก
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป


นายวิเชียร เหล่าแค
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายกอนิรันดร์ เสียงหวาน
ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายวิระเนตร สมตน
ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นางสาวนัทชิรยากรณ์ นาโสก
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล