ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
681
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
681
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
23,965
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

นางสาวปุณณิศา ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเพ็ชรไพรินทร์ ระดาชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวเกษร ศิริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวอัญชนา รูปสวย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


-ว่าง-
นิติกร


นางสาวกนิษฐา ขันทะสาร
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายเชิดศักดิ์ ไชยโคตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


จ่าเอกรัชพล ถาวรชวลิตกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายจีรพันธุ์ เกี้ยงเก่า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวัชระ โพนทัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปิยนุช นาโสก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศิริกาญจน์ นาโสก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัจฉรี สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายเฉลิมชัย นาโสก
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมินันท์ นาโสก
พนักงานขับรถยนต์


นายพาดี สุวรรณพันธ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายนารี เสียงหวาน
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายชวลิต จำปา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายหิรันดร์ นาโสก
ภารโรง


นางดารัก ไชยสีดา
แม่บ้าน


นายอาร์ชาวิน นาโสก
คนงานทั่วไป


นายวิเชียร เหล่าแค
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายกอนิรันดร์ เสียงหวาน
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายวิระเนตร สมตน
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นางสาวนัทชิรยากรณ์ นาโสก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล