ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
1,359
ปีนี้
12,494
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
19,879
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
หัวหน้าฝ่ายบรหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวชนิตา พูดเพราะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางหน๋อง สิงห์ศร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภิชญาลักษณ์ นาโสก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญย้อม นาโสก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบัวลีวรรณ เบ็ญมาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางประมวล นารีนุช
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาพร อาจวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาภรณ์ ศรีทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฬา นาโสก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางพิมญาดา บับพาน
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดีเด่น เสียงหวาน
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางทองปาน คนเพียร
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางทองใบ ปางทอง
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาล วงษ์ชา
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสุนา นารีนุช
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางอนุสรณ์ โคสาสุ
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปราณปรียา คนหาญ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิรินาถ นาโสก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัชฎา คำมุงคุณ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก