ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,188
เดือนที่แล้ว
1,151
ปีนี้
2,339
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
9,724
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43

นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกรศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวชนิตา พูดเพราะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางหน๋อง สิงห์ศร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภิชญาลักษณ์ นาโสก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญย้อม นาโสก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบัวลีวรรณ เบ็ญมาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางประมวล นารีนุช
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาพร อาจวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาภรณ์ ศรีทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฬา นาโสก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางพิมญาดา บับพาน
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดีเด่น เสียงหวาน
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางทองปาน คนเพียร
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางทองใบ ปางทอง
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาล วงษ์ชา
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสุนา นารีนุช
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางอนุสรณ์ โคสาสุ
ครูผู้ช่วงผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปราณปรียา คนหาญ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิรินาถ นาโสก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัชฎา คำมุงคุณ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก