ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
2,542
เดือนที่แล้ว
2,172
ปีนี้
13,138
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
36,422
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานางสาวชนิตา พูดเพราะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ สิงห์ศร
ครู (ศพด.บ้านนาโสก)-ว่าง-
ครู (ศพด.บ้านนาโสก)-ว่าง-
ครู (ศพด.บ้านนาโสก)นางปรีดา บุตรการ
ครู (ศพด.บ้านนาโด่)นางสาวนภาภรณ์ ศรีทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภิชญาลักษณ์ นาโสก
ครู (ศพด.วัดบุปผาลี)นางประมวล นารีนุช
ครู (ศพด.วัดบุปผาลี)นางบุญย้อม นาโสก
ครู (ศพด.วัดโพธิ์ศรีแก้ว)นางสาวจุฬา นาโสก
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษานางสาวปราณปรียา คนหาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิรินาถ นาโสก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนางสาวรัชฎา คำมุงคุณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนางสาวอัญชลีรัตน์ สิงห์ศร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนางสาววิมลรัตน์ นาโสก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนางสาวพัชราพร สุวรรณพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนางทองปาน คนเพียร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.วัดสังวรณ์)นางสุนา นารีนุช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.วัดบุปผาลี)นางสาวดีเด่น เสียงหวาน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.บ้านโคกป่งเปือย)นางอนุสรณ์ โคสาสุ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.นาโสก)นางพิมญาดา บับพาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านแก้ง)