ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
2,200
ปีนี้
9,007
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
32,291
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

1
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
27 มิถุนายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-23/2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

.

23 มิถุนายน 2565

เรื่องตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

ขอเรียนเชิญประชาชนหรือบุคคลหรือนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลนาโสก ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 พฤษภาคม 2565

ประชุมเรื่องการซ้อมแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

.

19 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
10 พฤษภาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
29 เมษายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
29 เมษายน 2565

การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
22 เมษายน 2565

 ประกาศเจตนารมณ์  "จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม",เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
20 เมษายน 2565

กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลนาโสก ประจำเดือนมีนาคม 2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
25 มีนาคม 2565

ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
05 มีนาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
04 มีนาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
01 มีนาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 8/2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาโสก ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)