ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,188
เดือนที่แล้ว
1,151
ปีนี้
2,339
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
9,724
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43ประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลนาโสก,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
26 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
04 มกราคม 2564

ผลการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
14 ธันวาคม 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖,๓๗/๒๕๖๓ ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

รายละเอียดตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/18K_BTaBMmfznIxmwdlqdmFg2DyzWwfB-/view

08 ตุลาคม 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓-๓๔/๒๕๖๓,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

 รายละเอียดตามลิ้ง https://drive.google.com/file/d/1VmZH0swOD9bLQA8LCIgdR4zwHgAXVj49/view

24 กันยายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓  ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

รายละเอียดที่ตามลิ้ง https://drive.google.com/file/d/15oFVyQzp0fi3bl_yx1GwQjnuU2kvHBc9/view

24 กันยายน 2563

กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อม,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
16 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม),เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลนาโสก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่    https://itas.nacc.go.th/go/eit/8wuw3g   หรือ QR Codeด้านล่างนี้

 

30 มิถุนายน 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)