ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
2,200
ปีนี้
9,007
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
32,291
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167
นายอิ่มศักดิ์ รูปสวย
กำนันตำบลนาโสกนายบัณดิฐ รูปสวย
สารวัตรกำนันนายอภิเดช นาโสก
สารวัตรกำนันนายภักดี นาโสก
ผู้ใหญ่บ้านนาโสก หมู่ที่ ๑นายคำเพียร นารีนุช
ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ ๒นายก้า นาโสก
ผู้ใหญ่บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ ๔นายกองมณี โสนายะ
ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ ๕นายวิเชียร รัตยา
ผู้ใหญ่บ้านนาโด่ หมู่ที่ ๖นายสุเมธ เสียงหวาน
ผู้ใหญ่บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ ๗นายวินิจ บับพาน
ผู้ใหญ่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๘นายเสนีย์ พรมวิชา
ผู้ใหญ่บ้านนาหัวภู หมู่ที่ ๙นายไชยา สมตน
ผู้ใหญ่บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ ๑๐นายชาญชัย นาโสก
ผู้ใหญ่บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ ๑๑นายวันนา อุปัญ
ผู้ใหญ่บ้านนาโด่น้อย หมู่ที่ ๑๒นายบาลใจ นาโสก
ผู้ใหญ่บ้านโนนบุปผา หมู่ที่ ๑๓นางประมวล ทะเสนฮด
ผู้ใหญ่บ้านบูรพาประชาสุข หมู่ที่ ๑๔นายพรภิรมย์ เสียงหวาน
ผู้ใหญ่บ้านวัฒนานคร หมู่ที่ ๑๕นายวัฒนา สุวรรณพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านเหล่าป่าเป้ดใหม่ หมู่ที่ ๑๖