ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
72
เดือนที่แล้ว
1,277
ปีนี้
2,500
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
9,885
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีขายทอดตลาด 03 กันยายน 2563
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 08 พฤษภาคม 2563
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.10 11 มีนาคม 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านนาโด่ 23 ธันวาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( ผด.5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 ตุลาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม (ผ้าใบคลุมเต็นท์) จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถกู้ชีพ) ทะเบียน นข 1195 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโสก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางทางขึ้น ร.ร.บ้านเหล่าป่าเป้ด (ต่อเนื่อง) หมู่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าบ้านนางทรงเดช-โรงเรียน หมู่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางร้านค้าชุมชน-สี่แยกบ้านนายแพก หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายทางนาแวง-ห้วยบังอี่ หมู่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุตรี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ สายร้านค้าชุมชน-สี่แยกบ้านนายแพก หมู่ 1020 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ สายหน้าบ้านนายทรงเดช-โรงเรียน หมู่ 1520 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามทางขึ้น ร.ร.บ้านเหล่าป่าเป้ด(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1119 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาตี้ หมู่ 313 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนยกคันดินพรอมลงดินลูกรัง ม.6 สายทางนาแวง-ห้วยบังอี่13 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบุตรี หมู่ 1413 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาโสก29 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล ม.5 11 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.2 11 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 01 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.14 01 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าตลาด ม.7 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบักขรึม ม.11 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายถ้ำสอด ม.1 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายพรภิรมย์ ม.15 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 256401 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 07 ธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 256305 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 07 กันยายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 256305 สิงหาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 07 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 04 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256206 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1