ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
137
เดือนที่แล้ว
104
ปีนี้
241
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
241
ไอพี ของคุณ
18.207.250.80


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 08 พฤษภาคม 2563
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.10 11 มีนาคม 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านนาโด่ 23 ธันวาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( ผด.5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 ตุลาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร. ประจำภาคเรียนที่ 12563 (เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระลึก ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.8 บ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่สวรรค์-บ้านนายคั่ว ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.สายหน้าบ้านนายทรงเดช ร.ร.บ้านป่งเปื่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง นข 1195 มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 3 รายการ )13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น (กองการศึกษา)07 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น (สำนักปลัด) 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 256315 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16 สายบ้านนายสุวรรณ12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 สายบ้านนายนา-นายสมจีน12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกคันดินและลงดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายนาคำปลากั้ง ม.10 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายดงมีแฮง หมู่ ๘ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ม.7 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 23 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ สายขึ่้นวัดป่าหนองแน 23 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ 9 23 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยสองแข้ง หมู่ 824 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดแข้ ม.6 16 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสองแข้ง ตอนใต้ หมู่ 8 25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยอีโอ ม.925 พฤศจิกายน 2562
กำหนดรากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านนาหัวภู หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 07 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 04 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256206 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1