ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
41
เดือนที่แล้ว
1,052
ปีนี้
6,265
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
29,549
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ตุลาคม 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ตุลาคม 2564
ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 12 บ้านนาโด่29 กันยายน 2564
ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเวียง หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า29 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาขี้กวาง หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด28 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาบ้านฮ้าง หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย28 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายแถว-สระทุ่งเสือ หมู่ 9 บ้านนาหัวภู23 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ตามโครงการฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายไปบ้านนายสุระจิตร22 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายหน้าบ้านนายทวีทรัพย์(ต่อเนื่อง) ม.422 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายหน้าบ้านนายจาม28 มิถุนายน 2564
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.254014 มิถุนายน 2564
การจัดทำเเผนการจัดหัาพัสดุ (ผ.ด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 พฤษภาคม 2564
ยกเลิกประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27 เมษายน 2564
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมพื้นที่ฝากเว็บไซต์และชื่อโดเมนเนมของ ทต.นาโสก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค6784 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 1683 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟไซเรนรถกู้ชีพทะเบียน นข1195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง)จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน2กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้4ลิ้นชักจำนวน1หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน16รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายนากกกระเเต้ หมู่619 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปนาตามีน้อย หมู่819 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายไปโศกหมากเบน หมู่1119 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปวัดถ้ำแก้วเกิดมณี หมู่819 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปห้วยแม็ก หมู่819 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปนากกทอง หมู่319 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 1195 มุกดาหารจำนวน1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปนาตามีน้อย บ้านแก้ง หมู่ที่ 802 พฤษภาคม 2565
โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทางนากกกระแต้ บ้านนาโด่ หมู่ที่ 6 02 พฤษภาคม 2565
โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทางนากกกระแต้ บ้านนาโสก หมู่ที่ 302 พฤษภาคม 2565
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปห้วยเม็ก บ้านเก็ง หมู่ที่ 8 02 พฤษภาคม 2565
โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายไปโศกหมากเบน หมู่ที่ 1102 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปวัดถ้ำแก้วมณี จำนวน 2 ช่วง บ้านแก้ง หมู่ที่ 802 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ม.14 สายห้วยกะหลอง14 มีนาคม 2565
ปรกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโสก หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย11 มีนาคม 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าบ้านนายเพก หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร03 มีนาคม 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าบ้านนายวัน หมู่ 7 บ้านโคกป่งเปือย ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร03 มีนาคม 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างวัด หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร03 มีนาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเสมอ หมู่ 12 บ้านนาโด่ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 08 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญล้อม หมู่ 12 บ้านนาโด่ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 08 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายพรรณทิวา หมู่2 บ้านหนองน้ำเต้า ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร08 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญมี หมู่12 บ้านหนองน้ำเต้า ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร08 กุมภาพันธ์ 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256509 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 256507 เมษายน 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 256510 มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256501 มีนาคม 2565
รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254012 มกราคม 2565
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254004 พฤศจิกายน 2564
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254002 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 256404 ตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 256406 มิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 256411 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนคม 256406 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256405 มีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 256401 กุมภาพันธ์ 2564
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1