ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
903
ปีนี้
10,933
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
18,318
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายแถว-สระทุ่งเสือ หมู่ 9 บ้านนาหัวภู23 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ตามโครงการฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายไปบ้านนายสุระจิตร22 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายหน้าบ้านนายทวีทรัพย์(ต่อเนื่อง) ม.422 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายหน้าบ้านนายจาม28 มิถุนายน 2564
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.254014 มิถุนายน 2564
การจัดทำเเผนการจัดหัาพัสดุ (ผ.ด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 พฤษภาคม 2564
ยกเลิกประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.256316 พฤศจิกายน 2563
การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีขายทอดตลาด 03 กันยายน 2563
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 08 พฤษภาคม 2563
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.10 11 มีนาคม 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านนาโด่ 23 ธันวาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( ผด.5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 ตุลาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายแถว-สระทุ่งเสือ หมู่ที่ 9 บ้านนาหัวภู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลนาโสก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โฟโต้สวิทซ์) จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจุดทิ้งขยะอันตราย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ผ-.สำราญ-วัดแม่ชี หมู่ 16 บ้านเหล่าป่าเป้ด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขาตั้ง (ฐานเหล็ก) สำหรับรองรับถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โฟโต้สวิทช์) จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายแถว-สระทุ่งเสือ23 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลนาโสก09 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ผช.สำราญ-วัดแม่ชี หมู่ 16 บ้านเหล่าป่าเป้ต30 สิงหาคม 2564
ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะงานเฉพาะของหรือพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ผช.สำราญ-วัดแม่ชี หมู่ 16 บ้านเหล่าป่าเป้ต30 สิงหาคม 2564
ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะงานเฉพาะของหรือพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่15 สายทางขึ้นวัดภูลานหลวง19 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่15 สายทางขึ้นวัดภูลานหลวง 29 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายหน้าบ้านนายจาม ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร29 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายทางไปบ้านนายสุระจิตร29 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สายบ้านนายทวีทรัพย์(ต่อเนื่อง)20 มิถุนายน 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1301 มิถุนายน 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้าท่อ หลอดเหลี่ยม หมู่ 101 มิถุนายน 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการถนนยกค้นดินพร้อมลงดินลูกรัง หมู่1301 มิถุนายน 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้าท่อ หลอดเหลี่ยม หมู่ 401 มิถุนายน 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยภูกระแต หมู่ 5 19 พฤษภาคม 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขี้กวาง หมู่ 1119 พฤษภาคม 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 256406 มิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 256411 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนคม 256406 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256405 มีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 256401 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 07 ธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 256305 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 07 กันยายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 256305 สิงหาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1