ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
1,142
ปีนี้
3,231
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,231
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 08 พฤษภาคม 2563
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.10 11 มีนาคม 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านนาโด่ 23 ธันวาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( ผด.5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 ตุลาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควันฉ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านมางสมบูรณ์ หมู่ 14 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่สวรรค์-บ้านนายคั่ว(ต่อเนื่อง) หมู่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านน้ำภูกระแต (ต่อเนื่อง) หมู่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านน้อยภูกระแต(ต่อเนื่อง) หมู่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 สายหน้าบ้านนายพรภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายซอยตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 13 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 6390 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน นข 1195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันดินเพื่อการเกษตร หมู่ 10 สายทางคำป่าหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารและโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล ม.5 11 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.2 11 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 01 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.14 01 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าตลาด ม.7 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบักขรึม ม.11 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายถ้ำสอด ม.1 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายพรภิรมย์ ม.15 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายผาน้ำหยาด ม.5 ต.นาโสก20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโศกมะเบ็นไปด่านข่า ม.11 ต.นาโสก 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายทางบ้านนายทรงเดช-โรงเรียน ต.นาโสก01 กรกฎาคม 2563
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ม.1225 มิถุนายน 2563
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังพร้อมลงดินลูกรัง สายหนองแม็ก ม.1225 มิถุนายน 2563
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายนาคลอง-กุดแข้ ม.13 25 มิถุนายน 2563
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 256315 พฤษภาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 256305 สิงหาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 07 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 04 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256206 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1