ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
681
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
681
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
23,965
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ตุลาคม 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ตุลาคม 2564
ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 12 บ้านนาโด่29 กันยายน 2564
ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเวียง หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า29 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาขี้กวาง หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด28 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาบ้านฮ้าง หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย28 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายแถว-สระทุ่งเสือ หมู่ 9 บ้านนาหัวภู23 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ตามโครงการฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายไปบ้านนายสุระจิตร22 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายหน้าบ้านนายทวีทรัพย์(ต่อเนื่อง) ม.422 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายหน้าบ้านนายจาม28 มิถุนายน 2564
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.254014 มิถุนายน 2564
การจัดทำเเผนการจัดหัาพัสดุ (ผ.ด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 พฤษภาคม 2564
ยกเลิกประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.256316 พฤศจิกายน 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทาน เครื่องไทยธรรมตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง13 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางนาบะไห หมู่ที่ 13 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยกคันดินถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางนาบะไห หมู่ที่ 13 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายจันทอง หมู่ 16 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายชาย หมู่ 14 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวันชัย หมู่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2564 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 สายบ้านนายดวงมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ม.5 สายบ้านน้อยภูกระแต05 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.1405 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.5 วัดสังวรณ์05 มกราคม 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร สายทางนาบะไห หมู่ 13 บ้านโนนบุปผา03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายนาคลอง หมู่ 13 บ้านโนนบุปผา03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.ภาคเรียนที่2/256403 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายวันชัย หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายชาย หมู่ 14 บ้านบูรพาประชาสุข28 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายวันชัย หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด28 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายดวงมณี หมู่ 16 บ้านเหล่าป่าเป้ด18 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 12 บ้านนาโด่29 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเวียง หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า29 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาขี้กวาง หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด28 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาบ้านฮ้าง หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย28 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายแถว-สระทุ่งเสือ23 กันยายน 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254012 มกราคม 2565
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254004 พฤศจิกายน 2564
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254002 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 256404 ตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 256406 มิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 256411 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนคม 256406 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256405 มีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 256401 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 07 ธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 256305 ตุลาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1