ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
517
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
36,079
ปีที่แล้ว
21,616
ทั้งหมด
80,979
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ 4 ลูกสูบ 4 จังหวะ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 สายทางบ้านกลาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2565
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ตุลาคม 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ตุลาคม 2564
ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 12 บ้านนาโด่29 กันยายน 2564
ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเวียง หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า29 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาขี้กวาง หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด28 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาบ้านฮ้าง หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย28 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายแถว-สระทุ่งเสือ หมู่ 9 บ้านนาหัวภู23 กันยายน 2564
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ตามโครงการฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายไปบ้านนายสุระจิตร22 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายหน้าบ้านนายทวีทรัพย์(ต่อเนื่อง) ม.422 กรกฎาคม 2564
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายหน้าบ้านนายจาม28 มิถุนายน 2564
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.254014 มิถุนายน 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแก้ง ป่าช้าป่าเปี้ยว หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาปุ่ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภูถ้ำไฮ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กดน้ำร้อน-เย็นแบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต และขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางกลางบ้านนายทรงเดชเสียงหวาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางกลางบ้าน(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางข้างโรงเรียนโคกป่งเปือย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายทางกลางหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลางหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างโรงเรียนโคกป่งเปือย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลางหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแก้ง ป่าช้าป่าเปี้ยว หมู่ 825 ตุลาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม ม.606 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง02 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1304 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. ม.2 สายบ้านนายย้อม04 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล.ม.1304 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. ม.14 สายบ้านนายเฉลิมผล04 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล.ม.1504 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูง ม.1104 กรกฎาคม 2565
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 บ้านนาบอน ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 27 มิถุนายน 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่4 บ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 23 มิถุนายน 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาบอน ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 22 มิถุนายน 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าบ้านนายกาว-สี่แยกบ้านนายสำเนียง หมู่ 7 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 22 มิถุนายน 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัด หมู่ 8 บ้านแก้ง ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 22 มิถุนายน 2565
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสี่แยก-บ้านลุงเจียม-สี่แยกบ้านนายประเด็น หมู่ 1 บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร22 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256614 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256609 ตุลาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256613 กันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256610 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256610 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256606 มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256616 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256611 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 06 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256509 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256506 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256502 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 256503 ตุลาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 256505 กันยายน 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1